Publikacje

Artykuły:

 • Chmielowiec A., Homik W., Analytical modelling of the linear wear of the inside of a pipe transporting loose materials, Diagnostyka, vol. 19(4), str. 89-95, 2018.
  https://doi.org/10.29354/diag/99087
 • Chmielowiec A., Fixed points of the RSA encryption algorithm, Theoretical Computer Science, vol. 411(1), str. 288-292, 2010.
 • Chmielowiec A., Primality proving with Gauss and Jacobi Sums, Journal of Telecommunications and Information Technology, vol. 4, str. 69-75, 2004.

Rozprawy, monografie i rozdziały w monografiach:

 • Chmielowiec A., Homik W.,Modelling of a Torsional Vibrations Viscous Damper Using Hydrodynamic Theory of Rotating Elements Lubrication, Materials, Technologies, Constructions - Constructions and design, str. 5-22, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019.
  https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18305
 • Chmielowiec A., Implementation of the Mountain Clustering Method and Comments on its Practical use for Determining Cluster Centers, Materials, Technologies, Constructions - Constructions and design, str. 45-56, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019.
  https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18295
 • Chmielowiec A., Parallel Algorithm for Multiplying Integer Polynomials and Integers, IAENG Transactions on Engineering Technologies Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 229, str. 605-616, 2013.
 • Chmielowiec A., Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem dra hab. Janusza Szczepańskiego, prof. IPPT PAN, Warszawa 2012.

Konferencje:

 • Chmielowiec A., Implementation of the Mountain Clustering Method and Comments on its Practical use for Determining Cluster Centers, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia, Stalowa Wola 2019.
 • Chmielowiec A., Homik W., Hydrodynamiczne modelowanie wiskotycznego tłumika drgań skrętnych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia, Stalowa Wola 2019.
 • Chmielowiec A., Nowe kryptograficzne algorytmy światowe - Kryptografia i obliczenia kwantowe, Krajowa Konferencja Ochrony Informacji i Kryptografii, Łochów 2019.
 • Chmielowiec A., Fast Parallel Algorithm for Multiplying Polynomials with Integer Coefficients, The 2012 International Conference of Parallel and Distributed Computing World Congress on Engineering, Londyn 2012.
 • Chmielowiec A., Ataki na RSA, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2009.
 • Chmielowiec A., Asymptotic arithmetic for polynomials and formal power series, XI Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków, Kraków 2008.
 • Chmielowiec A., Kryptografia na procesorach wielordzeniowych, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2008.
 • Chmielowiec A.,Szybka transformata Fouriera w kryptografii klucza publicznego, Lubelska Konferencja dla Młodych Matematyków - Zastosowania Matematyki, Lublin 2007.
 • Chmielowiec A., Estymacja kosztów łamania systemu kryptograficznego, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2007.
 • Chmielowiec A., Elliptic curve cryptography in small devices– 1st NATO International Conference on Military Command Information Systems, Gdynia 2006.

Pliki do pobrania

 • file Praca doktorska - Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego

  Przedmiotem niniejszej pracy jest opracowanie i analiza nowego, efektywnego algorytmu mnożenia wielomianów i szeregów potęgowych o współczynnikach całkowitych oraz jego zastosowanie w procesie generowania krzywych eliptycznych na potrzeby kryptografii.

 • file Praca magisterska - Obliczeniowe aspekty problemu dzielników

  Niniejsza praca prezentuje strukturę grupy multyplikatywnej pierścienia skończonego, który jest pierścieniem ilorazowym pewnego pierścienia euklidesowego. Zaprezentowane tu podejście pozwala spojrzeć na problem faktoryzacji i testowania pierwszości z nieco ogólniejszej perspektywy. Okazuje się bowiem, że niektóre algorytmy faktoryzacji i testowania pierwszości mają swoje odpowiedniki w innych pierścieniach niż pierścień liczb całkowitych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję